Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Phong Phú

Hiệu trưởng

Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh

Ngày sinh: 1/3/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: (028)38757085

Phó hiệu trưởng

Trần Công Luận
Trần Công Luận

Ngày sinh: 1/11/1962

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: (028)38757085

Đinh Thị Bình
Đinh Thị Bình

Ngày sinh: 17/4/1981

Dân tộc: Kinh

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: (028)38757085